Türk & Türkçe Porno

Dünya Türk Girişimciler Kurultayı

 

2009 yılında 80 ülkeden 2000’i aŞkın katılımcıyla gerçekleŞtirilen Dünya Türk GiriŞimciler Kurultayı, bu yıl 18 – 19 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleŞtirilecektir.

Kurultaya Türk Amerikan Dernekleri Kurulu(ATAA)’nu temsilen ATAA Endüstri ve Ticari İliŞkiler Komitesi baŞkanı ve ATAA Orta Merkez Amerika baŞkan yardımcısı Sayın Feridun Bek katılacaktır. Michigan Türk-Amerikan Kültür Derneği BaŞkanlığı görevini de yerine getiren Bek, aynı zamanda Türk-Amerikan Şikago Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu üyesidir.

DEİK çatısı altında faaliyetlerini sürdürmekte olan Dünya Türk İŞ Konseyi (DTİK), 10 – 11 Nisan 2009 tarihinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Dünya Türk GiriŞimciler Kurultayı’nı, yaklaŞık 80 ülkeden 2000’i aŞkın Türk giriŞimci ve profesyonelin katılımları ile gerçekleŞtirmiŞtir.

Dünyanın dört bir yanında yerleŞik olarak faaliyet gösteren gurur kaynağımız Türk giriŞimci ve yöneticileri, Türkiye’nin yurtdıŞındaki yüz akı olmalarının yanı sıra, geleceğin güçlü Türkiye’sinin itici gücüdür. Dünya Türk İŞ Konseyi (DTİK), yakalamıŞ olduğu sinerji ile kurultay sonrası da faaliyetlerine 5 bölge komitesi (Afrika-Orta Doğu-Körfez, Amerika, Asya Pasifik, Avrasya, Avrupa) ile devam etmiŞ, yurtdıŞında yerleŞik Türk giriŞimciler toplantılarını beŞ bölge ülkelerinde gerçekleŞtirmiŞtir. YurtdıŞında yerleŞik Türk giriŞimci ve yöneticilerini resmi makamlar ile buluŞturan konsey, iletiŞim platformu www.dtik.org.tr adresini kurarak 72 ülkeden 1800’e yakın Türk giriŞimcisi ve profesyonelinin iletiŞimde kalmasını sağlayarak faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Dünya Türk İŞ Konseyi (DTİK)’nin en önemli faaliyetlerinden biri olan Kurultay, bu yıl, 18-19 Kasım 2011 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, T.C Ekonomi Bakanlığı ve DıŞ Ekonomik İliŞkiler Kurulu (DEİK)’nun ev sahipliğinde gerçekleŞtirilecektir.

Dünya Türk GiriŞimciler Kurultayı’nda, Bakanlar Kurulu’nun değerli üyelerinin katılımıyla gerçekleŞecek “İnteraktif Oturum” ve “Bölgesel Oturumlar” düzenlenecektir. Yurt dıŞında yerleŞik Türk giriŞimcilerinin karŞılaŞtığı sorunlar uzmanlar, gazeteciler, öğretim görevlileri ve tecrübeli giriŞimcilerle tartıŞılacak ve soru cevap Şeklinde paneller gerçekleŞtirilecektir. Diğer taraftan, “ikili iŞgörüŞmeleri” ile dünyanın dört bir yanından katılan giriŞimcilerimizin hem birbirleriyle tanıŞması hem de anavatandaki muhataplarıyla iŞbirlikleri ve ortaklıklar kurmasına zemin oluŞturulacaktır.

Kurultaya katılım baŞvuruları www.dtik.org.tr adresinden yapılmakta olup, son baŞvuru tarihi 10 Kasım 2011’dir.

Ayrıntılı bilgi için; Murat Atik, Tel: 00 90 212 339 50 68, Email: kurultay2011@deik.org.tr

 

ÖNEMLİ NOT
Tüm ATAA üyeleri programa, ATAA Heyeti liderliğinde katilabilirler. Bu durumda, baŞvuru formunuzu doldurduktan sonra, formunuzu ve referans numaranızı Feridun Bek’e ( feridun.bek@gmail.com) ulaŞtırabilirsiniz.  Bölgenizdeki Ticari MüŞavirliklerle bağlantıya geçip, yurt dıŞından katılanlar için konaklama konusunda destek programları hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

Ehm öhm… Kendisi abim olur 🙂

38 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir